Sənaye Xəbərləri

Kauçuk möhürlərin rolu

2021-10-14
Kauçuk möhür, sızdırmazlıq cihazının ən əsas elementidir və sızma ilə sızdırmazlıq arasındakı ziddiyyətdə çox əhəmiyyətli bir rol oynayır.Kauçuk möhürlərsızma və sızdırmazlıq problemlərini həll edin. Texnoloji tərəqqinin təşviqi, ətraf mühitin çirklənməsinin qarşısının alınması və azaldılması sahəsində böyük bir təsir əldə etmişdir. Kauçuk contalar, sızdırmazlıq texnologiyasında geniş istifadə olunan bir növ kauçuk məmulatıdır. Kauçuk elastik bir polimer materiala, geniş bir temperatur aralığına və fərqli mühitlərdə kiçik bir gərginliyə sahib olduğu üçün böyük bir deformasiya meydana gətirəcəkdir. Bu deformasiya sızma boşluğunu kompensasiya edir və sızdırmazlıq məqsədinə çatır. Hal-hazırda əsas məhsullar arasında rezin contalar, flanşlı contalar, rezin amortizatorlar, rezin O-halqalar, V-halqalar, X-halqalar, Y-halqalar və müxtəlif formalı, ölçüdə və rəngdə olan digər rezin məhsulları vardır. Kauçuk Mühür məhsullarımız nisbətən yavaş başlamasına baxmayaraq, cəmiyyətin inkişafı və yeni sızdırmazlıq istehsal avadanlıqları və texnologiyalarının ortaya çıxması ilə məhsulların möhürlənməsi üçün texniki tələblər getdikcə daha da sərtləşir və bu da yeni məhsulların araşdırılmasını və inkişafını daha da təşviq edir.

Rolurezin möhürlər:
Kauçuk möhür, sızdırmazlıq cihazında bir növ ümumi əsas elementdir. Sızma və möhürləmə arasındakı ziddiyyətdə çox əhəmiyyətli bir rol oynayır və insanın təbiətə qalib gəlməsi prosesində sızma və möhürləmə problemini həll edir. Texnoloji tərəqqinin təşviqi ətraf mühitin çirklənməsinin qarşısını almaq və azaltmaq üçün vacib bir yoldur.

-In funksiyasırezin möhürtankdakı neft daşması boşluğunu bağlamaq və tozun, qumun və digər kirlərin tankın içərisinə girməsinin qarşısını almaqdır. Ancaq düzgün quraşdırılmadığı və ya düzgün istifadə edilmədiyi təqdirdə, yağ sızmasına səbəb olmaq və maşının normal işinə təsir göstərmək asandır. 75- A. Rulmanları yandırın, dişliləri sındırın, sürücü milini bükün və ya digər ciddi arızalar.

Ətraf mühitin mühafizəsi maşınları, ölkəmdə sürətlə inkişaf edən bir sənaye olaraq, hidravlik və pnevmatik mühür sənayesi üçün yeni bir bazar sahəsi açacaqdır. Avtomobil və neft sənayesinin inkişafında, yağ müqavimətinə əlavə olaraq, rezin hissələrin yaxşı istilik müqavimətinə, yüksək temperatura, yüksək təzyiqə və oksigen müqavimətinə də ehtiyacı var.